Pandox AB (publ) bokslutskommuniké januari – december 2017

15 feb, 2018, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande

Högt affärstempo och god vinsttillväxt

Kvartalet oktober – december 2017

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 571 (458) MSEK. Ökningen var 3 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 490 (368) MSEK. Ökningen var 6 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 144 (130) MSEK. Ökningen var 25 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • EBITDA uppgick till 597 (464) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 1 183 (772) MSEK.
 • Cash earnings uppgick till 482 (314) inkl. återbetald skatt samt finansiell intäkt om totalt cirka 31 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 7,47 (5,08) SEK.
 • Pandox tillkännagav och slutförde förvärv av hotellportfölj i Storbritannien och Irland för 680 MGBP (Not 4).
 • Riktad kontant nyemission tillförde 1 480 MSEK före emissionskostnader.


Perioden januari – december 2017

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 2 202 (1 787) MSEK. Ökningen var 4 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 882 (1 495) MSEK. Ökningen var 4 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 494 (439) MSEK. Ökningen var 28 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • EBITDA uppgick till 2 252 (1 817) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 3 148 (2 214) MSEK.
 • Cash earnings uppgick till 1 660 (1 289) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 19,89 (14,65) SEK.
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 144,54 (126,24) SEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,40 (4,10) SEK per aktie, totalt 737 (646) MSEK.
      

Bilaga: Bokslutskommuniké januari – december 2017

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
    

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 07:00 CET.
     

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 143 hotell med cirka 31 500 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se