Pandox AB (publ) bokslutskommuniké januari – december 2016

16 feb, 2017, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Stark avslutning på ett starkt år

Kvartalet oktober – december 2016

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 458 (365) MSEK. Ökningen var 6 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 368 (306) MSEK. Ökningen var 2 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 130 (104) MSEK. Ökningen var 10 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • EBITDA uppgick till 464 (381) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 772 (681) MSEK.
 • Cash earnings uppgick till 314 (263 justerat för extra skattekostnad) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,08 (4,54) SEK före och efter utspädning.
 • Riktad kontant nyemission tillförde 1 012 MSEK före transaktionskostnader.


Perioden januari – december 2016

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 787 (1 543) MSEK. Ökningen var 6 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 495 (1 280) MSEK. Ökningen var 7 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 439 (416) MSEK. Minskningen var 1 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • EBITDA uppgick till 1 817 (1 603) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 2 214 (2 131) MSEK.
 • Cash earnings uppgick till 1 289 (1 080 justerat för engångsposter netto) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 14,65 (14,21) SEK före och efter utspädning.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,10 (3,80) SEK per aktie, totalt 646 (570) MSEK.


Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Pandox ingår tjugoåriga hyresavtal för sju operatörsfastigheter i Norden med Scandic Hotels Group och frånträder operatörsavtalet för Grand Hotel Oslo.

Bilaga: Bokslutskommuniké januari – december 2016

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02

Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Director of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 07:00 CET.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 120 hotell med drygt 26 000 rum i tio länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se.