Tema 2016: Tillväxen i kinesisk turism och kinesiska hotellinvesteringar - en möjlighet och utmaning för västvärldens hotellindustri.

Kinesers internationella resande var länge begränsat och kinesiska hotellföretag var mer eller mindre okända internationellt. Idag har den bilden förändrats dramatiskt. den snabba tillväxten i inhemsk turism har lett till en massiv ökning även för kinesisk internationell turism.
 

Kinesiska investeringar i den internationella hotellindustrin har också ökat på senare år genom en rad stora transaktioner. HNA Group förvärvade tidigare under året Carlson Group. Jin Jian förvärvade år 2015 Group du Louvre och investmentbolaget Fosun förvärvade Club Med. 2014 tog försäkringsbolaget Anbang över Waldorf Astoria i New York. 

Tillväxten i kinesisk internationall turism och internationella hotellinvesteringar väcker ett antal frågor för aktörer i hotellindustrin i västvärlden:

  • Vad vet vi om kinesiska turister och kinesiska investerare?
  • Hur är de kinesiska turistsegmenten sammansatta och vilka är de kinesiska turisternas behov?
  • Kommer kinesiska ägare, varumärken och operatörer att använda andra strategier och sätt att organisera värdekedjan är de vi är vana vid?
  • Hur kommer konkurrensen och tillgångsvärdet att påverkas?
  • Hur kommer utveckling av den kinesiska ekonomin att påverka den internationella kinesiska turismen och hotellinvesteringarna?

Det är frågor som avhandlas på årets hotellmarknadsdag.

Föredragshållarnas presentationer publiceras löpande under respektive agendapunkt.

För fullständig agenda (på engelska) klicka här!