Pandox etablerar förvaltningsbolag

Pandoxkoncernen fortsätter att expandera. Bolaget förstärker nu sin verksamhet med ytterligare ett affärsområde genom att etablera ett eget förvaltningsbolag, Pandox Asset Management. Det nya bolagets uppdrag blir att effektivt förvalta hotellfastigheter åt externa fastighetsägare. Tidigare under 2014 etablerades även ett eget operatörsbolag, Pandox Operations, med uppdraget att driva hotell som ägs av Pandox och att även träffa hyresavtal med externa hotellfastighetsägare där kommersiella förutsättningar finns.

Utvecklingen av Pandox affärsmodell skall ses som ett led i förändringen av hotellsektorn, där den globala hotellmarknaden de senaste 15 åren har genomgått en omfattande omstrukturering. Majoriteten av de internationella hotellbolagen har ändrat sina affärsmodeller och blivit renodlade så kallade brand companies. Traditionella hotellbolag som uttalat arbetar med driftsfrågor har blivit allt mindre vanliga. En annan trend som tilltar är en snabb konsolidering i operatörsledet – stor blir större.

– Hotellmarknaden har blivit mera krävande för fastighetsägarna. Antalet operatörer har blivit färre samtidigt som driften av hotell blivit mera komplicerad. Detta har medverkat till att ägarnas beroende av ett fåtal operatörer ökat. Det gäller för hotellfastighetsägare att möta denna situation med en proaktiv strategi. Genom Pandox Asset Management kan andra fastighetsägare ta del av Pandox långa erfarenhet som aktiv hotellfastighetsägare säger Anders Nissen.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen
CEO, Pandox AB
+46 (0)708 46 02 02
anders.nissen@pandox.se
Liia Nõu
CFO, Pandox AB
+46 (0)70 237 44 04
liia.nou@pandox.se