Pandox AB (publ): Klarläggande med anledning av tidningsartikel rörande Kristiansand och Hafjell

Med anledning av en artikel i norska Finansavisen den 16 oktober om ett eventuellt övertagande av driften vid Quality Kristiansand och Quality Resort Hafjell, med Nordic Choice Hotels som hyresgäst, vill Pandox klarlägga följande:

- Hyresavtalen för dessa hotellfastigheter löper ut i maj respektive augusti 2016, varav Quality Hafjell enligt tidigare information planeras att konverteras till cirka 100 lägenheter när hyresavtalet löper ut

- Inget beslut är fattat om vilken driftsform Kristiansand skall ha därefter

- Pandox återkommer med information när sådant beslut är fattat

- Quality Kristiansand och Quality Resort Hafjell tillhör idag rapporteringssegmentet Fastighetsförvaltning och har 210 rum vardera

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0)70 846 02 02
Camilla Weiner, Head of Investor Relations, +46 (0)70 752 08 57

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2015 klockan 08:55 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 104 hotell med cirka 22 000 rum över åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se