Hantering av cookies

1.         Allmänt om cookies

Webbplatsen pandox.se och pandox.addsystem.com använder cookies (kakor) för att förbättra din användarupplevelse som besökare och för att samla in och analysera statistik. I avsnitt 3.3 nedan finner du en sammanställning över cookies tillsammans med en specifikation över dess ändamål och lagringstid.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din enhet. Vid ett senare besök kan den även hämtas från besökarens enhet - det kan vara en dator, mobiltelefon eller surfplatta. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av webbläsaren.

För ytterligare information om cookies, se PTS webbplats.

2.         Rättslig grund

Enligt lagen om elektronisk kommunikation får cookies som inte är strikt nödvändiga för att du ska kunna använda och navigera på webbplatsen endast användas med användarens samtycke. När du besöker pandox.se eller pandox.addsystem.com ombeds du därför att samtycka till placeringen av cookies på den aktuella webbplatsen. Du kan dock själv ställa in i din webbläsare, på förhand, så att du automatiskt nekar till att ta emot cookies genom att stänga av vissa typer av cookies i inställningarna för din webbläsare. Väljer du att ställa in så att webbläsaren automatiskt nekar till alla typer av cookies, även nödvändiga, kan vissa funktioner på webbplatsen sluta fungera. Du kan dock alltid fortsätta att navigera på webbplatserna utan att samtycka eller neka till cookies när samtyckesrutan visas och då kommer endast nödvändiga cookies att placeras.

Pandox behandlar information som samlas in genom nödvändiga cookies med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning där Pandox intresse att kunna upprätthålla webbplatsernas funktionalitet väger tyngre än besökarens rätt till att inte få sin information behandlad.

Du kan alltid ta bort de cookies som placerats i efterhand genom att radera tidigare lagrade cookies i din webbläsare. Du kan läsa mer i din webbläsares hjälpsida för mer information.

3.         Cookies på webbplatsen

3.1          Allmänt om cookies på webbplatsen

Det finns olika typer av cookies: cookies som sparas under en bestämd tid på användarens enhet och sessionscookies.

Pandox använder både cookies som lagras under en bestämd tid och sessionscookies. Cookies som lagras under en bestämd tid sparar information på din dator fram tills utgångsdatumet eller då du raderar cookies från din webbläsare. Detta gäller även om webbläsaren stängts ned. Cookies som lagras under en bestämd tid används för att föra statistik över vad besökare gör på vår webbplats och för att komma ihåg att en användare valt att fortsätta vara inloggad.

Sessionscookies lagrar information temporärt för att förbättra din användarupplevelse och i statistiksyfte. Sessionscookies raderas automatiskt efter att webbläsaren har stängts ned och används även för att optimera laddning och cachning av hemsidor på din enhet.

För att samla in statistik använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google. Google Analytics anonymiserar den information som samlas in genom att ta bort de sista siffrorna i besökarens IP-adress innan lagring sker. Det innebär att endast anonymiserade data från vissa av våra cookies lagras på servrar som ägs av Google. Statistiken hjälper oss att utvärdera och analysera hur våra besökare använder webbplatsen och hur vi kan förbättra den. Statistikcookies kan väljas bort utan att webbplatsens funktioner påverkas.  

3.2 Vilka uppgifter samlas in?

Vid placering av cookies behandlas följande uppgifter: IP-adress, de sidor på webbplatsen som du besökt, när du besökte webbplatsen för första gången, när besökaren besökte webbplatsen senast, när besökarens nuvarande besök påbörjades, hur många gånger besökaren besökt webbplatsen, vilken webbläsare besökaren använder, vilka sidor du besökt och hur länge och hur besökaren hittade till webbplatsen och vilka eventuella sökord som användes. 

3.3 Sammanställning av cookies, ändamål och lagringstider

I detta avsnitt finner du de cookies som används i samband med att du besöker webbplatsen pandox.se och Pandox Property Portal. Sammanställningen visar även tredjepartscookies som placeras på din enhet av någon annan för Pandox räkning. En tredjepartscookie kan exempelvis placeras av en Pandox leverantörer som utför analystjänster åt Pandox eller för att du som besökare ska kunna se videos på vår webbplats.

Cookies från Pandox hemsida

CookieDomänÄndamålLagringstid
CookieAgree Pandox.se Hantering av att användaren
stängt ner cookiebanner.
12 månader
_gaPandox.se (Används av Google Analytics)Skapar ett anonymt ID för
statistikändamål och samlar in statistik
om användarens session.
26 månader
_gatPandox.se (Används av Google Analytics)Förbättrar användarupplevelsen1 minut
_gidPandox.se (Används av Google Analytics)Skapar ett anonymt ID för statistikändamål
och samlar in statistik
om användarens session.
24 timmar
_gat_WaasPandox.se (Används av Google Analytics)Förbättrar användarupplevelsen1 minut

 

Cookies från Pandox Property Portal

CookieDomänÄndamålLagringstid
AddsystemConfig pandox.addstart.comHåller information om resurser
användaren efterfrågat före inloggning
samt inloggningsnamn för att ta
användaren direkt dit efter inloggning.
Sessions avslutande
AddsystemLoginpandox.addstart.comHanterar användarsessionen mellan
användarens förfrågningar för att ge
användaren en säker access till Property Portal.
Sessions avslutande/
Permanent om användaren
väljer ”Håll mig inloggad”.
Cookien lagras då till det att
användaren aktivt loggar ut.
AddsystemsClientInfopandox.addstart.comSamlar in information om
användarens dator och webbläsare
för att förbättra användarupplevelsen
Sessions avslutande.

 

Cookies från tredjepartsapplikationer

CookieDomänÄndamålLagringstid
_gaFronto.comSkapar ett anonymt ID för statistikändamål.2 år
_gatFronto.comFörbättrar användarupplevelsenSessions avslutande
_gidFronto.comSkapar ett anonymt ID för statistikändamål.Sessions avslutande
__cfduidhighcharts.comAnvänds för att identifiera tillförlitlig trafik.1 år
collectgoogle-analytics.comAnvänds för att sända data om
användarens dator och användande
till Google Analytics. Spårar användaren
mellan enheter och marknadskanaler.
Sessions avslutande
_fanplay_sessionsolidtango.comAnvänds av videospelare för att
avgöra om användaren är inloggad
eller ej, där en inloggad användarens
preferenser finns sparade.
1 år

 

4.         Överföringar av uppgifter till tredjeländer

Pandox kan överföra uppgifter till leverantörer i ett tredjeland utanför EU / EES. Om en överföring till ett tredjeland sker där personuppgifter behandlas kommer Pandox att se till att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits och förse den registrerade med relevant information. Sådana lämpliga åtgärder kan till exempel vara att säkerställa att parterna (till exempel dataexportör och dataimportör) ingår EU-kommissionens standardavtalsklausuler och därtill vidtar ytterligare säkerhetsåtgärder såsom kryptering. Pandox säkerställer att alla överföringar till tredje part och tredjeländer sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

5.         Kategorier av mottagare

Dina uppgifter kommer att överföras till underleverantörer och andra som för Pandox räkning utför tjänster i samband med uppfyllandet av ändamålen med behandlingen av cookies.

6.         Ytterligare information

För ytterligare information om hur Pandox behandlar dina personuppgifter, Pandox kontaktuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad, se Pandox Integritetspolicy.