Hantering av cookies

1. Allmänt om cookies

Webbplatsen pandox.se och pandox.com använder cookies (kakor) för att förbättra din användarupplevelse som besökare och för att samla in och analysera statistik. I avsnitt 3.3 nedan finner du en sammanställning över cookies tillsammans med en specifikation över dess ändamål och lagringstid.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din enhet. Vid ett senare besök kan den även hämtas från besökarens enhet - det kan vara en dator, mobiltelefon eller surfplatta. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av webbläsaren.
För ytterligare information om cookies, se PTS webbplats.

2. Rättslig grund

Enligt lagen om elektronisk kommunikation får cookies som inte är strikt nödvändiga för att du ska kunna använda och navigera på webbplatsen endast användas med användarens samtycke. När du besöker pandox.se och pandox.com ombeds du därför att samtycka till placeringen av cookies på den aktuella webbplatsen som inte är strikt nödvändiga. Du kan dock själv ställa in i din webbläsare, på förhand, så att du automatiskt nekar till att ta emot cookies genom att stänga av vissa typer av cookies i inställningarna för din webbläsare. Väljer du att ställa in så att webbläsaren automatiskt nekar till alla typer av cookies, även nödvändiga, kan vissa funktioner på webbplatsen sluta fungera. Du kan dock alltid fortsätta att navigera på webbplatserna utan att samtycka eller endast välja urval ”nödvändig” när samtyckesrutan visas och då kommer endast strikt nödvändiga cookies att placeras.

Pandox behandlar information som samlas in genom nödvändiga cookies med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning där Pandox intresse att kunna upprätthålla en god säkerhet och funktionalitet till sina besökare väger tyngre än besökarens rätt till att inte få sin information behandlad.

Du kan alltid återkalla ett lämnat samtycke eller ändra ditt urval i efterhand. För webbplatserna pandox.se och pandox.com kan du se vilket urval du samtyckt till under rubriken 3.3.1 ”Cookies från Pandox hemsida”. Under angiven rubrik kan du även återkalla ditt samtycke eller ändra ditt urval i efterhand. Du kan alltid ta bort de cookies som placerats i efterhand genom att radera tidigare lagrade cookies direkt i din webbläsare. Du kan läsa mer i din webbläsares hjälpsida för mer information.

3. Cookies på webbplatsen

3.1 Allmänt om cookies på webbplatsen

Det finns olika typer av cookies: cookies som sparas under en bestämd tid på användarens enhet och sessionscookies.

Pandox använder både cookies som lagras under en bestämd tid och sessionscookies. Cookies som lagras under en bestämd tid sparar information på din dator fram tills utgångsdatumet eller då du raderar cookies från din webbläsare. Detta gäller även om webbläsaren stängts ned. Cookies som lagras under en bestämd tid används för att föra statistik över vad besökare gör på vår webbplats och för att komma ihåg att en användare valt att fortsätta vara inloggad.

Sessionscookies lagrar information temporärt för att förbättra din användarupplevelse och i statistiksyfte. Sessionscookies raderas automatiskt efter att webbläsaren har stängts ned och används även för att optimera laddning och cachning av hemsidor på din enhet.

Vi använder funktionella cookies från Cookiebot för att tillhandahålla funktioner och innehåll gällande cookies på webbplatsen. Vi använder oss också av preferenscookies från webbplatsens CMS och Cookiebot för att komma ihåg preferenser och val besökare gjort på webbplatsen.

För att samla in statistik använder vi Google Analytics och Hotjar. Google Analytics är en webbanalystjänst från Google. Google Analytics anonymiserar den information som samlas in genom att ta bort de sista siffrorna i besökarens IP-adress innan lagring sker. Det innebär att endast anonymiserad data från vissa av våra cookies lagras på servrar som ägs av Google. Hotjar samlar in anonymiserad användardata som lagras på Irland. Statistiken hjälper oss att utvärdera och analysera hur våra besökare använder webbplatsen och hur vi kan förbättra den. Statistikcookies kan väljas bort utan att webbplatsens funktioner påverkas.

3.2 Vilka uppgifter samlas in?

Google Analytics samlar in anonymiserad användarstatistik, exempelvis vilka sidor som besöks mest och hur länge besökare genomsnittligt befinner sig på webbplatsen. Statistiken är aggregerad och enskilda besökare kan inte urskiljas. Hotjar samlar in anonymiserad webbstatistik exempelvis hur långt besökare skrollar på en sida, var de klickar och kan återge anonymiserade webbplatsbesök. Cookiebot kommer ihåg besökares val av cookies för att säkerhetsställa att rätt cookies sätts under besöket. Webbplatsens CMS samlar in status för menyn för att visa ut samma status, ex. att menyn är öppen när besökare växlar mellan sidor.

3.3 Sammanställning av cookies, ändamål och lagringstider

I detta avsnitt finner du de cookies som används i samband med att du besöker webbplatsen pandox.se och pandox.com. Sammanställningen visar även tredjepartscookies som placeras på din enhet av någon annan för Pandox räkning. En tredjepartscookie kan exempelvis placeras av en Pandox leverantörer som utför statistiktjänster åt Pandox eller för att du som besökare ska kunna se videos på vår webbplats.

3.3.1 Cookies från Pandox hemsida
På pandox.se och pandox.com använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in och analysera statistik. 

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.

Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.

Ditt samtycke gäller för följande domäner: pandox.se, pandox.com. Notera dock att Pandox behandlar information som samlas in genom nödvändiga cookies med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning där Pandox intresse att kunna upprätthålla en god säkerhet och funktionalitet till sina besökare väger tyngre än besökarens rätt till att inte få sin information behandlad.

4.         Överföringar av uppgifter till tredjeländer

Pandox kan överföra uppgifter till leverantörer i ett tredjeland utanför EU / EES. Om en överföring till ett tredjeland sker där personuppgifter behandlas kommer Pandox att se till att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits och förse den registrerade med relevant information. Sådana lämpliga åtgärder kan till exempel vara att säkerställa att parterna (till exempel dataexportör och dataimportör) ingår EU-kommissionens standardavtalsklausuler och därtill vidtar ytterligare säkerhetsåtgärder såsom kryptering. Pandox säkerställer att alla överföringar till tredje part och tredjeländer sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

4. Kategorier av mottagare

Dina uppgifter kommer att överföras till underleverantörer och andra som för Pandox räkning utför tjänster i samband med uppfyllandet av ändamålen med behandlingen av cookies. Vid placering av tredjepartscookies kan uppgifter komma att behandlas av Pandox samarbetspartners som kan behandla uppgifterna för egna ändamål.

5. Ytterligare information

För ytterligare information om hur Pandox behandlar dina personuppgifter, Pandox kontaktuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad, se Pandox Integritetspolicy.