Hantering av cookies

1. Allmänt om cookies

Webbplatsen pandox.se, pandox.com och pandox.addstart.com använder cookies (kakor) för att förbättra din användarupplevelse som besökare och för att samla in och analysera statistik. I avsnitt 3.3 nedan finner du en sammanställning över cookies tillsammans med en specifikation över dess ändamål och lagringstid.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din enhet. Vid ett senare besök kan den även hämtas från besökarens enhet - det kan vara en dator, mobiltelefon eller surfplatta. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av webbläsaren.
För ytterligare information om cookies, se PTS webbplats.

2. Rättslig grund

Enligt lagen om elektronisk kommunikation får cookies som inte är strikt nödvändiga för att du ska kunna använda och navigera på webbplatsen endast användas med användarens samtycke. När du besöker pandox.se, pandox.com eller pandox.addstart.com ombeds du därför att samtycka till placeringen av cookies på den aktuella webbplatsen som inte är strikt nödvändiga. Du kan dock själv ställa in i din webbläsare, på förhand, så att du automatiskt nekar till att ta emot cookies genom att stänga av vissa typer av cookies i inställningarna för din webbläsare. Väljer du att ställa in så att webbläsaren automatiskt nekar till alla typer av cookies, även nödvändiga, kan vissa funktioner på webbplatsen sluta fungera. Du kan dock alltid fortsätta att navigera på webbplatserna utan att samtycka eller endast välja urval "nödvändig" när samtyckesrutan visas och då kommer endast strikt nödvändiga cookies att placeras.
Pandox behandlar information som samlas in genom nödvändiga cookies med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning där Pandox intresse att kunna upprätthålla en god säkerhet och funktionalitet till sina besökare väger tyngre än besökarens rätt till att inte få sin information behandlad.

Du kan alltid återkalla ett lämnat samtycke eller ändra ditt urval i efterhand. För webbplatserna pandox.se och pandox.com kan du se vilket urval du samtyckt till under rubriken 3.3.1 ”Cookies från Pandox hemsida”. Under angiven rubrik kan du även återkalla ditt samtycke eller ändra ditt urval i efterhand. Du kan alltid ta bort de cookies som placerats i efterhand genom att radera tidigare lagrade cookies direkt i din webbläsare. Du kan läsa mer i din webbläsares hjälpsida för mer information.

Du kan alltid återkalla ett lämnat samtycke eller ändra ditt urval i efterhand. För webbplatserna pandox.se och pandox.com kan du se vilket urval du samtyckt till under rubriken 3.3.1 ”Cookies från Pandox hemsida”. Under angiven rubrik kan du även återkalla ditt samtycke eller ändra ditt urval i efterhand. Du kan alltid ta bort de cookies som placerats i efterhand genom att radera tidigare lagrade cookies direkt i din webbläsare. Du kan läsa mer i din webbläsares hjälpsida för mer information.

3. Cookies på webbplatsen

3.1 Allmänt om cookies på webbplatsen

Det finns olika typer av cookies: cookies som sparas under en bestämd tid på användarens enhet och sessionscookies.

Pandox använder både cookies som lagras under en bestämd tid och sessionscookies. Cookies som lagras under en bestämd tid sparar information på din dator fram tills utgångsdatumet eller då du raderar cookies från din webbläsare. Detta gäller även om webbläsaren stängts ned. Cookies som lagras under en bestämd tid används för att föra statistik över vad besökare gör på vår webbplats och för att komma ihåg att en användare valt att fortsätta vara inloggad.

Sessionscookies lagrar information temporärt för att förbättra din användarupplevelse och i statistiksyfte. Sessionscookies raderas automatiskt efter att webbläsaren har stängts ned och används även för att optimera laddning och cachning av hemsidor på din enhet.

För att samla in statistik använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google. Det innebär att data från vissa av våra cookies lagras på servrar som ägs av Google. Statistiken hjälper oss att utvärdera och analysera hur våra besökare använder webbplatsen och hur vi kan förbättra den. Statistikcookies kan väljas bort utan att webbplatsens funktioner påverkas.

3.2 Vilka uppgifter samlas in?

Vid placering av cookies behandlas följande uppgifter: IP-adress, de sidor på webbplatsen som du besökt, när du besökte webbplatsen för första gången, när besökaren besökte webbplatsen senast, när besökarens nuvarande besök påbörjades, hur många gånger besökaren besökt webbplatsen, vilken webbläsare besökaren använder, vilka sidor du besökt och hur länge och hur besökaren hittade till webbplatsen och vilka eventuella sökord som användes.

3.3 Sammanställning av cookies, ändamål och lagringstider

I detta avsnitt finner du de cookies som används i samband med att du besöker webbplatsen pandox.se, pandox.com och Pandox Property Portal. Sammanställningen visar även tredjepartscookies som placeras på din enhet av någon annan för Pandox räkning. En tredjepartscookie kan exempelvis placeras av en Pandox leverantörer som utför statistiktjänster åt Pandox eller för att du som besökare ska kunna se videos på vår webbplats.

3.3.1 Cookies från Pandox hemsida
På pandox.se och pandox.com använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in och analysera statistik. 

Error: The domain PANDOX-CMS.PROD.WAAS.SITE is not authorized to show the cookie declaration for domain group ID 6ea8b0f9-42e5-430f-9519-09c9d4edcbe7. Please add it to the domain group in the Cookiebot Manager to authorize the domain.

4.         Överföringar av uppgifter till tredjeländer

Pandox kan överföra uppgifter till leverantörer i ett tredjeland utanför EU / EES. Om en överföring till ett tredjeland sker där personuppgifter behandlas kommer Pandox att se till att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits och förse den registrerade med relevant information. Sådana lämpliga åtgärder kan till exempel vara att säkerställa att parterna (till exempel dataexportör och dataimportör) ingår EU-kommissionens standardavtalsklausuler och därtill vidtar ytterligare säkerhetsåtgärder såsom kryptering. Pandox säkerställer att alla överföringar till tredje part och tredjeländer sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

4. Kategorier av mottagare

Dina uppgifter kommer att överföras till underleverantörer och andra som för Pandox räkning utför tjänster i samband med uppfyllandet av ändamålen med behandlingen av cookies.

5. Ytterligare information

För ytterligare information om hur Pandox behandlar dina personuppgifter, Pandox kontaktuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad, se Pandox Integritetspolicy.