Prospekt

Den 26 maj 2015 offentliggjorde Pandox avsikten att genomföra en börsnotering av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Den 8 juni 2015 offentliggjorde bolaget prospekt och prisintervall i erbjudandet. Den 18 juni 2015 offentliggjorde Pandox det slutliga priset i noteringen och handeln inleddes på Nasdaq Stockholm

Priset i erbjudandet fastställdes till 106 SEK per B-aktie motsvarande ett marknadsvärde för Pandox om 15 900 MSEK för samtliga aktier utgivna av Pandox.

Här nedan finns prospektet för nedladdning.

Denna webbplats använder cookies På pandox.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Läs mer om cookies här.