Årsstämma 2023

Pandox årsstämma 2023 kommer att hållas den 12 april 2023 kl 10:00 på Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, Stockholm. Inregistrering från kl 09:30.

För att underlätta för aktieägare som inte närvarar i stämmolokalen kommer det föreslås att årsstämman sänds som webcast på Pandox webbplats.

Anmälningslänk via Euroclear