Årsstämma 2023

Pandox årsstämma 2023 kommer att hållas den 12 april 2023 på Hilton Slussen, Guldgränd 8 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran om det till Pandox styrelse. Denna begäran skall vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman. Inför årsstämman 2023 skall en sådan begäran ha varit styrelsen tillhanda senast den 22 februari 2023.