Årsstämman 2020 hålls den 3 april 2020, kl 10:00, på Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, 104 65 Stockholm, Sverige.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran om det till Pandox styrelse. Denna skall vara styrelsen tillhanda senast sju veckor innan bolagsstämman. Inför årsstämman 2020 gäller att begäran skall vara styrelsen tillhanda senast den 14 februari 2020.

Pandox AB
Att: Styrelsen
Box 15
101 20 Stockholm