PANDOX SÄLJER I MALMÖ OCH SÄFFLE

Pandox har avyttrat hotellfastigheterna First Hotel Jörgen Kock i Malmö och Scandic Hotel Säffle.

Hotellfastigheterna överlåts för sammanlagt 60 MSEK, vilket innebär att Pandox gör en realisationsvinst om 28 MSEK. Fastigheterna tillträddes den 30 april 2002 respektive
2 maj, 2002.

Försäljningarna påverkar Pandox resultat, exklusive reavinster, för årets resterande 8 månader negativt med cirka 1,5 MSEK.


- "Pandox följer sin strategi. Försäljningarna är ett led i bolagets renodling mot stora hotellfastigheter i större hotellmarknader och försäljningarna ökar ytterligare Pandox förutsättningar till nya förvärv", säger Anders Nissen, VD i Pandox AB.

Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk.