Caroline Tivéus, Director of Sustainable Business, ny medlem i Pandox koncernledning

Utnämningen sker i en tid när hållbarhetsfrågor hamnar allt högre upp på agendan, såväl globalt som hos Pandox. Men i framtiden hoppas hon att hennes roll inte kommer att behövas.

februari 16, 2021

Vi är väldigt glada att Caroline Tivéus tackat ja till att bli en del av Pandox koncernledning. Caroline började hos oss i februari 2018 för att öka Pandox fokus på hållbarhetsfrågor genom hela verksamheten, i såväl fastighetsförvaltning som egen drift.

”Rollen bekräftar att hållbarhetsfrågorna är affärsmässigt viktiga för Pandox, och nu säkrar vi att hållbarhetsperspektivet är med i ett tidigt skede i affärsprocesserna. På så sätt tappar vi inte tempo och kan skapa långsiktig förändring.”

Sedan hon tillträdde har hon byggt upp tydliga prioriteringar som mynnat ut i hållbarhetsstrategin Pandox Fair Play som ska generera kassaflödesdrivande gröna investeringar, bland annat energi- och vatteneffektivisering i Pandox fastigheter. Caroline understryker att hållbarhetsarbetet ska vara en kritisk och integrerad del av affären.

För mig är det otroligt viktigt att vi hela tiden arbetar med hållbarhetsfrågor utifrån affärsnytta för Pandox och våra hyresgäster. Utan affärsnyttan kan man tycka och känna för hållbarhet hur mycket som helst – men du kommer ändå inte få rätt gehör.”

Utmaningar saknas inte, varken för Pandox eller för fastighetssektorn. Fastighetsbranschen står globalt sett för närmare 40 procent av den globala energianvändningen och växthusgasutsläppen.

”Pandox verkar i en bransch där hållbarhetsfrågorna blir mer och mer affärskritiska, komplexa och integrerade. Vi behöver hitta ett nytt format för samarbete med våra intressenter för att kunna tackla klimatomställningen tillräckligt snabbt. Då drift och fastighet i vår bransch är beroende av varandra behöver vi exempelvis hitta nya sätt att proaktivt arbeta med fastigheterna tillsammans med våra hyresgäster.”

”Jag är även övertygad om att hållbarhetsdatan inom fem år kommer vara lika etablerad som den finansiella informationen och följa samma rapporteringscykel. Med kommande taxonomilagstiftning som vill styra kapitalströmmar mot hållbara företag, potentiella gröna lån och andra finansieringsalternativ så behöver underlaget vara tillförlitligt och validerat av en oberoende tredje part, vilket inte är ett krav idag. Det i sin tur skapar ökade incitament hos företagens ledningsgrupper som tydligt ser hur hållbarhet även kan bidra till affären finansiellt. Allt hänger med andra ord samman.”

En av Carolines starkaste drivkrafter är att få vara med och bidra till att lösa ett globalt, komplext problem. Men hennes syn på sikt är att hennes roll inte kommer att behövas.

”Precis som när de flesta företag hade ”internetchefer” i början av 2000-talet för att sedan försvinna för att det digitala var så integrerat i företagen, tror jag att det på sikt inte kommer behövas någon ”hållbarhetschef”. Det perspektivet kommer vara en naturlig del i chefers mindset och affärsområden. Men för att nå dit krävs mycket jobb och helikopterperspektiv!”