Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 hölls den 12 april 2021. 

För att motverka spridning av covid-19 beslutade styrelsen att årsstämman 2021 skulle genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Pandox välkomnade alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler i den ordning som beskrivs i kallelsen. 

Digital frågestund den 12 april
Som en tjänst till bolagets aktieägare arrangerade Pandox den 12 april en digital frågestund med Pandox vd Anders Nissen om verksamhetsåret 2020. Vid frågestunden, som var skild från årsstämman, deltog även Pandox styrelseordförande Christian Ringnes samt Dick Bergqvist från valberedningen.

Frågestunden genomfördes endast digitalt och hölls på engelska.
För att se webcasten i efterhand, gå till https://tv.streamfabriken.com/pandox-q-and-a-2021.