PANDOX SÄLJER HOTELLFASTIGHETEN FIRST HOTEL PARK ASTORIA, ENKÖPING

9 jan, 2003, 11:58
Pandox har avyttrat hotellfastigheten First Hotel Park Astoria i Enköping för 24,6 MSEK innebärande en realisationsvinst om 7,5 MSEK.

Fastigheten tillträds av köparen den 1 april 2003.


- "Pandox följer sin strategi. Försäljningarna är ett led i bolagets renodling mot stora hotellfastigheter i större hotellmarknader och försäljningen ökar ytterligare Pandox förutsättningar till nya förvärv", säger Anders Nissen, VD i Pandox AB.