Pandox satsar stort i Sveriges textilcentrum Borås

Pandox kommer tillsammans med operatören Nordic Choice att investera cirka 140 miljoner kronor i en omfattande ombyggnad, renovering och nytt koncept för Quality Grand Borås.

7 november 2021

Borås med cirka 113 000 invånare utgör tillsammans med sina grannkommuner en näringslivsregion med 1,5 miljoner invånare. Totalt äger Pandox sex hotellfastigher i denna region.

Borås är ett av Nordens ledande logistikcentra för textil- och konfektionsindustrin samt detaljhandel, där expanderande e-handelsföretag genomgår en period med stark tillväxt.

Pandox förvärvade hotellfastigheten redan 1997. Den nu pågående renoveringen omfattar nya hotellrum, ny mötesavdelning, gym och relaxavdelning, restaurang, bar samt ett nytt relevant koncept för hotellets publika ytor.

Tidigare outnyttjade ytor konverteras till cirka 60 nya hotellrum och kommer ge hotellet totalt cirka 220 rum – vilket därmed kommer att göra det till Borås största. Stora resurser viks även åt de allmänna ytorna som genomgående kommer att ha naturnära material.

”Quality Grand Borås har en redan stark position i marknaden, men vi ser stora möjligheter att skapa det ledande hotellet i Borås. Projektet är en stor investering för Pandox vilket speglar den potential vi ser i hotellet och Borås som destination. Detta är ett viktigt projekt för vår organiska tillväxt i Norden”, säger Erik Hvesser, Senior Vice President Nordics på Pandox.

Borås näringsliv, arenor för sport, evenemang, utbildning och kultur har skapat förutsättningar för en stabil regional hotellmarknad samtidigt som en växande fritidsmarknad svarat för merparten av senare års tillväxt.