Nycklarna till Pandox värdeskapande

Hotellfastigheter har vissa särdrag som skiljer dem från andra typer av fastigheter. För att skapa värde i hotellfastigheter krävs djup kunskap om hotellmarknaden och dess drivkrafter, produktivitet och hotelldrift, fastighetsutveckling, tillväxtdrivande investeringar, varumärken och koncept, samt erfarenhet från hur hotellfastigheter värderas.

13 april 2021

En stor och väldiversifierad portfölj erbjuder goda möjligheter till värdeskapande och tillväxtdrivande investeringar. Pandox för en löpande dialog med varje hyresgäst om gemensamma investeringsprojekt för att ytterligare öka hotellets intäkter och lönsamhet. Till exempel nya bäddar i existerande rum, nya rum i befintliga hotellfastigheter eller nya rum genom tillbyggnad av befintliga hotellfastigheter.

Tillväxtdrivande investeringar oavsett konjunkturläge

Under 2020 har Pandox investerat motsvarande cirka 900 MSEK i befintlig portfölj trots den osäkerhet och de praktiska begränsningar som pandemin medfört. Investeringarna, som syftar till att driva framtida tillväxt, har omfattat bland annat om- och tillbyggnader, varumärkesbyten och ompositioneringar.

Lars Häggström, EVP Asset Management & Development, resonerar kring ett år med covid-19 och vägen framåt.

Image removed

Vilka fokusområden har ni haft under året?
”Det har framför allt varit att analysera och förstå vilka konsekvenser pandemin för med sig för Pandox och för industrin. Covid-19 innebar en stor förändring i de flesta av våra projekt, planerade som pågående. Mycket energi har gått åt till att anpassa tidsplaner och omförhandla redan ingångna överenskommelser.

Trots stora praktiska och avtalsmässiga utmaningar har vi under 2020 investerat motsvarande cirka 900 MSEK i tillväxtdrivande investeringar.”

Vilka arbetssätt har ni behövt förändra?
”Vi har kunnat ägna mer tid åt att strukturera arbetsprocesser, dokumentation och åt att studera fler detaljfrågor. Vidare så har vi också ägnat mycket tid att analysera framtida koncept, det vill säga hur hotellen ska utvecklas för att möta de behov som gästerna har på både kort och lång sikt. Den kunskapen blir en viktig del i vår strategi för framtida tillväxt.”

Vid utgången av 2020 uppgick beslutade investeringar för pågående och framtida projekt till motsvarande cirka 1 125 MSEK, varav cirka 790 MSEK förväntas genomföras under 2021. Större projekt utgörs av Crowne Plaza Brussels Le Palace, NH Brussels Bloom, Hilton Brussels Grand Place, Doubletree by Hilton Montreal, Holiday Inn Brussels Airport, Hotel Berlin Berlin, Hotel Pullman Stuttgart Fontana, Dorint Parkhotel Bad Neuenahr, Holiday Inn Lübeck, NH Frankfurt Airport, NH Münich Airport, The Midland Manchester, Scandic Luleå, Quality Park Södertälje, Hotel Twentyseven samt investeringsprogrammet för gröna investeringar.