CFO-ord:
Från anfall till aktivt försvarsspel

2020 var på nytt ett mycket aktivt år för Pandox – men av andra anledningar jämfört med tidigare år till följd av covid-19. Över en långhelg i mitten av mars ändrade vi helt taktik, från fokus på förvärv och tillväxt mot frågor kring likviditet, finansiell ställning, minimihyror och statliga stödprogram. Tack vare Pandox väl ihopspelade team kunde vi snabbt organisera oss och landa i de viktigaste frågorna för att stärka vår finansiella ställning och säkra likviditeten.

Tydliga prioriteringar i ett svårt läge
När WHO den 11 mars 2020 fastslog att covid-19 var en pandemi ändrade vi affärsfokus över en långhelg. Från anfall, frågor om förvärv och tillväxt, till aktivt försvarsspel och frågor kring likviditet, finansiell ställning, fastighetsvärderingar, minimihyror och statliga stödprogram.

För mig och mina kollegor inom ekonomi och finans innebar det nya prioriteringar i vårt dagliga arbete. Den första prioriteringen var att säkerställa att vi arbetade i samma riktning och med de viktigaste frågorna. Vi ökade antalet dagliga avstämningar för att mer än någonsin ha ordning och reda med god kontroll över vår likviditet och in- och utbetalningar. Den andra prioriteringen var att anpassa befintliga rutiner med mer noggrannhet, exempelvis hur vi säkerställde att våra hyror kom in på utsatt tid. Det tredje fokusområdet var att ha täta, konstruktiva och proaktiva dialoger med våra långivare för att de skulle känna trygghet i de beslut vi fattade. Den fjärde prioriteringen var kanske den viktigaste: att behålla lugnet, lita på vår arbetsmetodik, det ”maskineri” som vi byggt upp under många år. Många av oss har arbetat tillsammans länge och vi är vana vid att samarbeta i såväl solsken som i ösregn.

Motståndskraftig affärsmodell 
Pandox affärsmodell, med i huvudsak omsättningsbaserade hyror, har en offensiv utväxlingskraft när tiderna är goda i hotellmarknaden. De defensiva egenskaperna i affärsmodellen, minimi- och garantihyror, brukar hamna i skymundan under normala år men har varit särskilt viktiga under 2020.

Trots att bidragen från omsättnings baserade hyror varit låga har kontrakterade minimihyror och fasta hyror om cirka 500 MSEK per kvartal varit tillräckliga för att täcka samtliga våra kostnader. Med detta som grund redovisar Pandox för året 2020 ett positivt resultat före värdeförändringar, vilket är det yttersta beviset på de defensiva kvaliteterna i vår affärsmodell.

De proaktiva och konstruktiva dialogerna med våra elva nordiska och internationella relationsbanker har mynnat ut i att vi, förutom att ha refinansierat lån om cirka 5 000 MSEK, dessutom säkrat nyfinansiering av tidigare slutförda förvärv till ett belopp om cirka 1 665 MSEK. Det är jag extra nöjd över detta turbulenta år.

Redo för alla scenarier
När samhället får kontroll över viruset och världen återgår till det normala vet vi inte och ligger bortom Pandox kontroll. Vad vi däremot kan påverka är vårt eget agerande.

Vi går in i 2021 med en stabil plattform, goda arbetsrutiner, en stark likviditet, en bevisad affärsmodell, goda relationer med långivare, långsiktiga aktieägare och en tydlig plan framåt. Inget av detta skulle dock vara möjligt utan ett starkt team av Pandoxare som visar lösningsfokus, mod och framåtanda. Vi är redo!

Stockholm i mars 2021
Liia Nõu

Mer från årsredovisningen 2020

Vd-ord: En tydlig spelidé i ett svårt läge

Tack vare en väl beprövad affärsmodell, omfattande kriserfarenhet, tydliga prioriteringar och en snabbfotad organisation har Pandox lyckats navigera relativt väl genom stormen.

Ordförandeord: Alla krisers moder

Att kalla 2020 exceptionellt är ingen överdrift. För Pandox och hela hotellindustrin fick året ett helt annat förlopp än vad vi förväntade oss vid årets början.