Hotel Berlin, Berlin

Hotel Berlin, Berlin har ett centralt läge på promenadavstånd från det turisttäta Kurfürstendamm. Hotellet är stort, Berlins tredje största, och innehåller 701 rum, 18 konferenslokaler, samt flera restauranger och barer.

Hotellet förvärvades 2006. Pandox huvudstrategi är att repositionera hotellet mot det mera lönsamma mötes- och eventsegmentet samt via bolagets aktiva ägande stödja den lokala ledningen att implementera effektiva och moderna driftsformer. Utvecklingsprogrammet som omfattade ett investeringsprogram om 7-8 miljoner euro är nu klart.