Pandox ingår avtal om försäljning av DoubleTree by Hilton Montreal

26 feb, 2024, 08:00


Pandox AB (publ) har ingått avtal om avyttring av DoubleTree by Hilton Montreal i Kanada. Försäljningen avser både hotellfastighet och hotelldrift med ett transaktionspris om cirka 80 MCAD. Frånträde planeras ske i det andra kvartalet 2024.

"Med avyttringen av DoubleTree by Hilton Montreal realiserar vi värden och frigör kapital för investeringar med högre avkastningspotential på våra hemmamarknader där vi kan bedriva en mer effektiv hotellfastighetsutveckling. Vi har ägt hotellfastigheten sedan 2008 och har i etapper, tillsammans med ett starkt team i Montreal, framgångsrikt utvecklat hotellprodukten. Vi är glada över att ha träffat avtal med en stark lokal hotellfastighetsägare som kan ta hotellfastigheten med dess utmaningar och möjligheter till nästa nivå”, säger Liia Nõu, vd för Pandox.

 

Transaktionsvärde brutto uppgår till 95 MCAD. Efter avdrag för strukturellt investeringsbehov (fasad) om cirka 15 MCAD uppgår transaktionspriset till cirka 80 MCAD, vilket också motsvarar fastighetens bokförda värde per 31 december 2023. Transaktionspriset speglar hotellfastighetens framtida investeringsbehov, hotellverksamhetens bedömda lönsamhetspotential samt Pandox begränsade skalfördelar i drift och fastighetsförvaltning i Montreal, där vi efter avyttringen av InterContinental Montreal 2023 endast har en hotellfastighet kvar. Hotellfastigheten är obelånad. Hotellets omsättning uppgick 2023 till cirka 50 MCAD.

 

Transaktionen sker via en inkråmsaffär och beräknas slutföras i det andra kvartalet 2024 efter sedvanlig granskningsprocess, enligt kanadensisk praxis, där köparen erlägger en deposition som förverkas om transaktionen inte slutförs. Köparen är en väletablerad hotellfastighetsägare med säte i Montreal.

 

Hotellet har 595 rum och redovisas under affärssegmentet Egen drift.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Liia Nõu, vd, +46 (8) 506 205 50
Anneli Lindblom, CFO, +46 (0) 765 93 84 00
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 februari 2024, kl. 08:00 CET.

 

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 159 hotell med cirka 35 900 rum i 12 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Hyresavtal som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Egen drift, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se