Inbjudan till presentation av Pandox delårsrapport januari–mars 2024

11 apr, 2024, 10:00

Pandox AB (publ) publicerar delårsrapporten för perioden januari–mars 2024 den 25 april 2024 kl. 07:00 CEST, följt av en webbsänd telefonkonferens kl. 08:30 CEST.

En separat presentation om den internationella hotellmarknaden, fristående från Pandox resultatpresentation, hålls därefter av Thomas Emanuel, Senior Director, STR International.

Telefonkonferens

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via följande länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009919. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Webcast

Om du önskar delta via webcasten, gå in på följande länk: https://ir.financialhearings.com/pandox-q1-report-2024. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

En inspelad version av webcasten kommer att finnas tillgänglig på www.pandox.se.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Erik Ax Rabaeus, Director, IR & Communications +46 (0) 70 713 77 06

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2024, kl. 10:00 CEST.

 

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 159 hotell med cirka 35 900 rum i 12 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Hyresavtal, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Egen drift, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se