Inbjudan till presentation av Pandox bokslutskommuniké januari–december 2023

25 jan, 2024, 10:15

Pandox AB (publ) publicerar bokslutskommunikén för perioden januari–december 2023 den 8 februari 2024 kl. 07:00 CET, följt av en webbsänd telefonkonferens kl. 08:30 CET.

En separat presentation om den internationella hotellmarknaden, fristående från Pandox resultatpresentation, hålls därefter av Thomas Emanuel, Senior Director, STR International.

Telefonkonferens

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via följande länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003692. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Webcast

Om du önskar delta via webcasten, gå in på följande länk: https://ir.financialhearings.com/pandox-q4-report-2023. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

En inspelad version av webcasten kommer att finnas tillgänglig på www.pandox.se.

Nya namn på affärssegment
Från och med denna kvartalsrapport benämner Pandox sina affärssegment Hyresavtal (tidigare Fastighetsförvaltning) respektive Egen drift (tidigare Operatörsverksamhet).

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Erik Ax Rabaeus, Director, IR & Communications +46 (0) 70 713 77 06

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2024, kl. 10:15 CET.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 159 hotell med cirka 35 800 rum i 12 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se