Save the date - Pandox Hotellmarknadsdag 2023

22 aug, 2023, 11:15

Pandox håller sin årliga Hotellmarknadsdag den 21 november 2023 på Hilton Stockholm Slussen. Temat är ”the hotel market in a multisphered world” med fokus på pågående geopolitiska skiften och dess effekt på hotellefterfrågan, hotellgästens krav på hotellprodukten och trender på hotelltransaktionsmarknaden.

Eventet kommer att hållas både fysiskt och digitalt och kommer att webbsändas live med start kl. 13:00 CET.

Pandox introducerade Hotellmarknadsdagen 1996 med målet att spegla och analysera viktiga omvärldsförändringar och bidra till att öka kunskapsnivån i och om hotellindustrin. Sedan dess har dagen utvecklats till en dynamisk mötesplats för beslutsfattare i den internationella hotellindustrin.

www.pandox.se kommer information löpande publiceras om anmälan och hållpunkter under dagen. Vänligen observera att antalet fysiska deltagare är begränsat.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 760 95 19 40
Erik Ax, Director Communications and IR, +46 70 713 77 06
Cajsa Ihrsén, Executive Assistant, +46 707 78 81 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2023, kl. 11:15 CEST.

 

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 159 hotell med cirka 35 800 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande hotelloperatörer samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se