Inbjudan till presentation av Pandox delårsrapport januari–september 2023

12 okt, 2023, 10:15

Pandox AB (publ) publicerar sin delårsrapport för perioden januari–september 2023 den 26 oktober 2023 kl. 07:00 CEST, följt av en webbsänd telefonkonferens kl. 08:30 CEST.

En separat presentation om den internationella hotellmarknaden, fristående från Pandox resultatpresentation, hålls därefter av Robin Rossmann, Managing Director, STR International.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via följande länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009236. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Webcast
Om du önskar delta via webcasten, gå in på följande länk: https://ir.financialhearings.com/pandox-q3-report-2023. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

En inspelad version av webcasten kommer att finnas tillgänglig på www.pandox.se.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Erik Ax Rabaeus, Director, IR & Communications +46 (0) 70 713 77 06

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2023, kl. 10:15 CEST.

 
Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 159 hotell med cirka 35 800 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se