Inbjudan till presentation av Pandox bokslutskommuniké januari–december 2022

26 jan, 2023, 10:00


Pandox AB (publ) publicerar bokslutskommunikén för perioden januari–december 2022 den 9 februari 2023 kl. 07:00 CET, med efterföljande webbsänd telefonkonferens kl. 08:30 CET.
 

Hållpunkter (CET)

07:00 – Delårsrapporten publiceras via Cision och www.pandox.se
08:00 – Presentationsmaterial publiceras på www.pandox.se
08:30 – Webbsänd telefonkonferens med
                Liia Nõu, vd
                Anneli Lindblom, CFO

En separat presentation om den internationella hotellmarknaden, fristående från Pandox resultatpresentation, hålls därefter av Robin Rossmann, Managing Director, STR International.

 

För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer:

SE: +46 8 505 163 86

UK: +44 20 319 84884

US: +1 412 317 6300
Pinkod: 9224444#

 

För att följa presentationen via webbsändning, vänligen använd följande länk: https://ir.financialhearings.com/pandox-q4-2022
 

 En inspelad version av webcasten kommer att finnas tillgänglig på www.pandox.se.

 


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Erik Ax Rabaeus, Director, Communications and IR, +46 (0) 707 13 77 06

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 januari 2023, kl. 10:00 CET.
 

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 157 hotell med cirka 35 500 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se