Pandox ingår avtal om försäljning av InterContinental Montreal

23 sep, 2022, 08:00

Pandox AB (publ) har ingått avtal om avyttring av InterContinental Montreal i Kanada. Försäljningen avser både hotellfastighet och hotelldrift med ett totalt transaktionsvärde om cirka 80 MCAD, motsvarande cirka 660 MSEK. Frånträde planeras ske i det första kvartalet 2023.

"Vi är nöjda över att ha tecknat avtal om avyttring av InterContinental Montreal som vi ägt sedan 2007 och utvecklat i etapper sedan dess. Tidpunkten är rätt, försäljningspriset är attraktivt och köparen har stark lokal förankring i Montreal. Vi visar med försäljningen att Pandox modell för värdeskapande fungerar väl på alla våra marknader. Avyttringen realiserar värden och frigör kapital till fortsatt expansion på våra huvudmarknader", säger Liia Nõu, vd för Pandox.

 

Totalt transaktionsvärde uppgår till cirka 80 MCAD, motsvarande cirka 660 MSEK. InterContinental Montreal har 357 rum och drivs under ett managementavtal. Hotellet, som redovisas under affärssegmentet Operatörsverksamhet, hade under 2019 en omsättning om cirka 30 MCAD och ett driftnetto om cirka 5 MCAD.

 

Transaktionen sker via en inkråmsaffär och beräknas slutföras i det första kvartalet 2023 efter sedvanlig granskningsprocess, enligt kanadensisk praxis, där köparen erlägger en deposition som förverkas om transaktionen inte slutförs. Köparen är en väletablerad fastighetsinvesterare och utvecklare med verksamhet i östra Kanada.

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Liia Nõu, vd, +46 (0) 702 37 44 04
Anneli Lindblom, CFO, +46 (0) 765 93 84 00
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 september 2022, kl. 08:00 CEST.
 

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 500 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se