Pandox avyttrar hotellfastighet i Mora

31 mar, 2022, 18:15

Pandox AB (publ) har ingått avtal om avyttring av hotellfastigheten som inrymmer Mora Hotell & Spa i Mora, Sverige. Köpare är Cibola Holding AB. Transaktionsvärdet uppgår till cirka 114 MSEK före uppskjuten skatt. Frånträde förväntas ske omkring den 2 maj 2022.

”Vi är nöjda över att ha hittat en överenskommelse om försäljning av Mora Hotell & Spa med Cibola, som vi bedömer har de bästa förutsättningarna att utveckla hotellfastigheten vidare. Transaktionen är i linje med Pandox strategi att löpande optimera portföljen med fokus på hotellfastigheter i strategiska lägen. Avyttringen sker till ett attraktivt pris som överstiger Pandox interna värdering”, säger Liia Nõu, vd för Pandox.

Mora Hotell & Spa har 140 rum med en fristående privat operatör som hyresgäst. Hotellfastigheten ingår i affärssegmentet Fastighetsförvaltning och avyttringen sker genom försäljning av aktier i fastighetsägande bolag. Fram till frånträdet redovisas innehavet som ”Tillgång som innehas till försäljning” i Pandox balansräkning.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Liia Nõu, vd, +46 (0) 702 37 44 04
Erik Möller, SVP Director Property Management Nordics, +46 (0) 707 73 35 65

Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022, kl. 18:15 CEST.


 
Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 157 hotell med cirka 35 500 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.p
andox.se