Pandox AB (publ) årsredovisning för 2021 har publicerats

11 mar, 2022, 10:00
Regulatoriskt pressmeddelande

Den svenska versionen av Pandox årsredovisning 2021 med hållbarhetsredovisning finns från och med idag tillgänglig på www.pandox.se.

Årsredovisningen publiceras i enlighet med rapporteringskraven i European Single Electronic Format (ESEF) och har försetts med XBRL-taggar. ESEF-filerna kan också laddas ned på www.pandox.se.

Den engelska versionen av årsredovisningen förväntas finnas tillgänglig på Pandox webbplats inom två veckor.


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Berg, SVP, Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Erik Ax Rabaeus, Director, Communications & IR, +46 (0) 707 13 77 06
Caroline Tivéus, SVP, Director of Sustainable Business, +46 (0) 735 32 74 41

Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2022, kl. 10:00 CET.

    

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 157 hotell med cirka 35 500 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se