Inbjudan till presentation av Pandox bokslutskommuniké januari–december 2021

27 jan, 2022, 10:00
Pandox AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för perioden januari–december 2021 den 10 februari 2022 kl. 07:00 CET, med efterföljande webbsänd telefonkonferens kl. 08:30 CET.

Hållpunkter (CET)

07:00 – Delårsrapporten publiceras via Cision och www.pandox.se
08:00 – Presentationsmaterial publiceras på www.pandox.se
08:30 – Webbsänd telefonkonferens med
                Liia Nõu, vd
                Anneli Lindblom, CFO

En separat presentation om den internationella hotellmarknaden, fristående från Pandox resultatpresentation, hålls därefter av Natalie Weisz, Director, R&D and Analysis, STR International.

 

För att följa webcasten, gå till https://edge.media-server.com/mmc/p/87fcia4b  

För att delta i konferensen via telefon, vänligen anmäl dig via följande länk för åtkomst till telefonnummer: http://emea.directeventreg.com/registration/2065969

En inspelad version av webcasten kommer att finnas tillgänglig på www.pandox.se.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Erik Ax, Communications & IR Manager, +46 (0) 707 13 77 06

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 januari 2022, kl. 10:00 CET.
  

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 157 hotell med cirka 35 500 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se