Förändringar i Pandox koncernledning

21 jun, 2022, 16:00

Pandox AB (publ) har utsett Jonas Törner till tillförordnad affärsområdeschef för Fastighetsförvaltning i Norden, då Erik Möller beslutat sig för att lämna Pandox för en roll utanför företaget. Jonas Törner har arbetat i ledande positioner inom Pandox sedan 2005 och är medlem i Pandox koncernledning. Jonas utses också till Chief Commercial Officer med ansvar för att koordinera kommersiella frågor mellan Pandox affärsområden.

Mattias Bernunger, som arbetat på Pandox sedan 2018, har utsetts till Senior Vice President Asset Management för koncernen och tar plats i koncernledningen.

”Jag är väldigt glad att Jonas och Mattias tackat ja till ytterligare ansvar inom Pandox. Med dessa förändringar förstärker vi koncernens affärsfokus ytterligare. Samtidigt vill jag tacka Erik Möller för hans bidrag till Pandox under de senaste åren”, säger Liia Nõu, vd för Pandox.

Ledningsförändringarna sker per 22 juni 2022.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Liia Nõu, vd, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juni 2022, kl. 16:00 CEST.
 
 
Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 500 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm.
www.pandox.se