Save the date - Pandox Hotellmarknadsdag 2021

9 sep, 2021, 15:00

Pandox håller sin årliga Hotellmarknadsdag den 23 november 2021 på Hilton Stockholm Slussen. Temat är ”The big follow-up” där vi med hjälp av kända experter diskuterar globala trender före och efter covid-19 och vad de betyder för hotellsektorn.

Eventet kommer att hållas både fysiskt och digitalt och kommer att webbsändas live med start kl. 13:00 CET.

Pandox introducerade Hotellmarknadsdagen 1996 med målet att spegla och analysera viktiga omvärldsförändringar och bidra till att öka kunskapsnivån i och om hotellindustrin. Sedan dess har dagen utvecklats till en dynamisk mötesplats för beslutsfattare i den internationella hotellindustrin.

www.pandox.se kommer information löpande publiceras om anmälan och hållpunkter under dagen. Vänligen observera att antalet fysiska deltagare är begränsat.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 760 95 19 40
Erik Ax, Communications and IR Manager, +46 70 713 77 06
Cajsa Ihrsén, Executive Assistant, +46 707 78 81 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 september 2021, kl. 15:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande hotelloperatörer samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se