Pandox vd Anders Nissen genomgår medicinsk behandling

21 maj, 2021, 13:30
Regulatoriskt pressmeddelande
Pandox AB (publ) vd Anders Nissen genomgår för närvarande medicinsk behandling på grund av covid-19. Efter behandlingen kan en viss rehabiliteringsperiod krävas innan Anders Nissen kan återgå i full tjänst. Mot denna bakgrund har Pandox styrelse idag beslutat utse bolagets CFO, Liia Nõu, till tillförordnad vd under denna period.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christian Ringnes, Styrelseordförande, +47 22 33 05 50
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 maj 2021 kl. 13:30 CEST.

   
Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se