Pandox verkställande direktör Anders Nissen har förvärvat syntetiska optioner av Pandox huvudägare

2 sep, 2020, 17:10
Pandox AB (publ) har idag informerats om att Pandox verkställande direktör Anders Nissen har förvärvat syntetiska optioner i Pandox utställda av de större aktieägarna Eiendomsspar AS, CGS Holding AS och Helene Sundt AS.

Pandox verkställande direktör Anders Nissen har förvärvat sammanlagt 600 000 syntetiska optioner av Eiendomsspar AS, CGS Holding AS och Helene Sundt AS. Optionerna har en löptid på cirka fem år och utställarna har möjlighet att, förutsatt att lösenpriset är uppnått, besluta att optionerna ska kontantavräknas eller ge rätt till B-aktier i Pandox. Optionerna har förvärvats till marknadsmässiga villkor. Priset per option uppgår till 2,17 kronor och har beräknats med tillämpning av värderingsmodellen Black-Scholes. Lösenpriset per option är satt till 154,85 kronor, det finns ett tak på 246,53 kronor per option och vinsten kan maximalt uppgå till cirka 55,01 miljoner kronor.

Pandox medverkar inte i utfärdandet av optionerna och det förväntas inte uppstå några kostnader för Pandox med anledning av de utställda optionerna. I och med att det är fråga om optioner utställda av aktieägare uppstår inte heller någon utspädningseffekt för övriga aktieägare.

Efter förvärvet uppgår Anders Nissens innehav i Pandox till 371 250 A- respektive B-aktier, vilka innehas antingen direkt eller indirekt genom helägt bolag, och 1 190 877 optioner.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40


Informationen lämnades för offentliggörande den 2 september 2020 kl. 17:10 CEST.Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.
www.pandox.se.