Pandox har slutfört tidigare offentliggjort förvärv av hotellfastighet i Nürnberg

31 jan, 2020, 10:00
Pandox AB (publ) har slutfört förvärv av en hotellfastighet i centrala Nürnberg, Tyskland, som offentliggjordes den 12 november 2019.

Hotellfastigheten redovisas under affärssegmentet Fastighetsförvaltning från och med den 31 januari 2020. Hotellet har 316 rum och har Maritim Hotels som hyresgäst. Totalt transaktionsvärde uppgår till cirka 61 MEUR.

För mer information om den förvärvade hotellfastigheten, vänligen se pressmeddelandet från den 12 november 2019 då förvärvet tillkännagavs.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, CEO, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020, kl. 10:00 CET.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se