Pandox bjuder in till utökad presentation av delårsrapport den 29 april och senarelägger kapitalmarknadsdag

15 apr, 2020, 10:00
Pandox AB (publ) publicerar sin delårsrapport för perioden januari-mars 2020 den 29 april 2020 kl. 07:00 CEST, med efterföljande webbsänd telefonkonferens kl. 09:00 CEST. Presentationen av delårsrapporten utökas med en fördjupad affärs- och hotellmarknadsgenomgång. Mot bakgrund av de begränsningar som covid-19 medför har Pandox beslutat att senarelägga den planerade kapitalmarknadsdagen den 6 maj 2020 till ett senare tillfälle.

Hållpunkter (CEST)

07:00 – Delårsrapporten publiceras via Cision och www.pandox.se
08:00 – Presentationsmaterial publiceras på www.pandox.se
09:00 – 10:30 – Webbsänd telefonkonferens med följande innehåll:

  • Delårsrapport och affärsläge – Anders Nissen CEO, Liia Nõu CFO
  • Hotellmarknaden – David Goodger, Managing Director EMEA Oxford Economics, Robin Rossmann, Managing Director International STR
  • Uppsummering – Anders Nissen CEO, Liia Nõu CFO

För att följa telefonkonferensen online, gå till https://edge.media-server.com/mmc/p/5kicca8r.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av nedanstående telefonnummer senast 30 minuter före konferensstart.

Standard International: +44 (0) 2071 928000
SE LocalCall: +46 (0) 850 692 180
SE Tollfree: 0200125581
UK LocalCall: +44 (0) 8445 718892
UK Tollfree: 08003767922
US LocalCall:
+1 631-510-7495
Conference ID: 1799675

En inspelad version av webcasten kommer att finnas tillgänglig på www.pandox.se.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Erik Ax, Communications & IR Manager, +46 (0) 707 13 77 06

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 april 2020, kl. 10:00 CEST.

 
Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se