Pandox AB (publ) delårsrapport januari–mars 2020

29 apr, 2020, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande

En tydlig spelidé i ett svårt läge

Januari–mars 2020

  • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 672 (685) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 11 procent justerat för valutakurseffekter
  • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 561 (583) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 12 procent justerat för valutakurseffekter
  • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 20 (95) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 78 procent justerat för valutakurseffekter
  • EBITDA uppgick till 538 (639) MSEK
  • Cash earnings uppgick till 262 (367) MSEK
  • Cash earnings per aktie uppgick till 1,43 (2,18) SEK
  • Periodens resultat uppgick till -668 (407) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -3,63 (2,43) SEK
  • I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter om -611 MSEK

Bilaga: Delårsrapport januari–mars 2020

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande hotelloperatörer och Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se