Inbjudan till presentation av Pandox delårsrapport januari-september 2020

9 okt, 2020, 10:00
Pandox AB (publ) publicerar sin delårsrapport för perioden januari-september 2020 den 23 oktober 2020 kl. 07:00 CEST, med efterföljande webbsänd telefonkonferens kl. 08:30 CEST. Presentationen innehåller också en extern uppdatering av hotellmarknaden.

Hållpunkter (CEST)

07:00 – Delårsrapporten publiceras via Cision och www.pandox.se
08:00 – Presentationsmaterial publiceras på www.pandox.se
08:30 – 09:30 – Webbsänd telefonkonferens med följande innehåll:

  • Delårsrapport och affärsläge – Anders Nissen CEO, Liia Nõu CFO
  • Hotellmarknaden – Robin Rossmann, Managing Director International STR, Johan Johander, Partner and Head of Research, Benchmarking Alliance
  • Q&A – Anders Nissen CEO, Liia Nõu CFO

För att följa telefonkonferensen online, gå till https://edge.media-server.com/mmc/p/p5wxpp3z.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av nedanstående telefonnummer senast 30 minuter före konferensstart.

Standard International: +44 (0) 2071 928338
SE LocalCall: +46 (0) 856 618 467
SE Tollfree: +46 (0) 200125160
UK LocalCall: +44 (0) 8444819752
UK Tollfree: +44 (0) 8002796619
US LocalCall: +1 6467413167
Conference ID: 2782856

En inspelad version av webcasten kommer att finnas tillgänglig på www.pandox.se.
 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Erik Ax, Communications & IR Manager, +46 (0) 707 13 77 06

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2020, kl. 10:00 CEST.
 

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se