Pandox har slutfört tidigare offentliggjort förvärv av sju hotellfastigheter i Tyskland

11 dec, 2019, 16:00
Pandox AB (publ) har slutfört förvärv av sju hotellfastigheter med totalt 1 532 rum i Tyskland, som offentliggjordes den 22 november 2019.

Totalt transaktionsvärde uppgår till cirka 290 MEUR, exklusive minoritet. Hotellfastigheterna redovisas under affärssegmentet Fastighetsförvaltning från och med den 11 december 2019.

För mer information om de förvärvade hotellfastigheterna, vänligen se pressmeddelandet från den 22 november 2019 då förvärvet tillkännagavs.FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, CEO, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 december 2019, kl. 16:00 CET.

   

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 155 hotell med cirka 34 700 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se