Pandox förvärvar två hotell för 83 MEUR

18 okt, 2019, 07:30
Pandox AB (publ) har ingått avtal om förvärv av två hotellfastigheter inklusive drift i Haag (Nederländerna) och Hannover (Tyskland) med totalt 421 rum. Totalt transaktionsvärde uppgår till cirka 83 MEUR, exklusive minoritet. Förvärvet finansieras av befintliga kreditfaciliteter. Hotellen kommer att drivas av Grape Hospitality genom managementavtal med Pandox under det nuvarande varumärket Novotel. Helår 2020 förväntas hotellen bidra med cirka 16 MEUR i omsättning och cirka 5,4 MEUR i driftnetto. Förvärvet förväntas slutföras i det fjärde kvartalet 2019 och hotellfastigheterna kommer att redovisas under affärssegmentet Operatörsverksamhet.

”Förvärvet bidrar till en ytterligare geografisk och varumärkesmässig diversifiering av Pandox portfölj. Novotel Den Haag World Forum har ett starkt läge i en stad med en väldiversifierad efterfrågan från affärs-, mötes- och fritidssegmenten, tillsammans med en tydligt växande internationell efterfrågan. Novotel Hannover drivs i huvudsak av inhemsk tysk efterfrågan från affärs- och mötessegmenten. Både Haag och Hannover är starka kongress- och mässdestinationer. Vidare är hotellen är välinvesterade med goda gästomdömen och erbjuder god tillväxtpotential”, säger Anders Nissen, CEO för Pandox.

“Vi är nöjda över att ha förbättrat prestationen för dessa två hotell de senaste tre åren och är mycket stolta över att kunna avyttra dem till Pandox som är en av de ledande hotellinvesterarna i Europa. Grape Hospitality kommer även fortsättningsvis att driva hotellen under managementavtal med Pandox. Med detta nya avtal stärker Grape Hospitality sin position som en värdeskapande aktör inom hotelldrift i Europa”, säger Frédéric Josenhans, CEO för Grape Hospitality.

HotellStadAntal invånare i      
centralort (*)
LägeAntal rum
Novotel Den Haag
World Forum
Haag520 000City/kongress216
Novotel Hannover     Hannover     520 000City/kongress     205

(*) CBS Statistics Netherlands, Statistisches Bundesamt

Transaktionen sker genom förvärv av aktier i bolag. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 83 MEUR på skuldfri basis. Direktavkastningen för den förvärvade portföljen uppgår till cirka 6,5 procent före transaktionskostnader. Säljare är Grape Hospitality som är en pan-europeisk hotellägare och operatör. Som del av transaktionen kommer Pandox att ingå avtal med Eiendomsspar AS genom ES Hotellus AS om minoritetsägande om 5,1 procent för Novotel Hannover.

Förvärvet förväntas slutföras och tillträde ske i det fjärde kvartalet 2019 förutsatt att samtliga villkor i aktieöverlåtelseavtalet har uppfyllts.
    
   
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, CEO, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019, kl. 07:30 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 146 hotell med cirka 32 700 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm.
www.pandox.se 

Om Grape Hospitality
Grape Hospitality äger och driver 87 hotell och 70 restauranger i 8 länder i Europa, motsvarande mer än 9 000 hotellrum under franchisesavtal. Grape Hospitality driver sin verksamhet baserat på ett stabilt och erkänt aktieägaravtal, främst med Eurazeo, med målet att accelerera utveckling av företag med den mest lovande och högsta tillväxtpotentialen, samt med Accor för styrkan i sina varumärken.
www.grape-hospitality.com