Pandox AB (publ) delårsrapport januari–mars 2019

26 apr, 2019, 07:00
Regulatory information
Fortsatt lönsam tillväxt

Januari–mars 2019

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 685 (621) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 1,3 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 583 (528) MSEK, 568 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 1,3 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 95 (66) MSEK, 90 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 17,1 procent justerat för valutakurseffekter
 • Kalendereffekter uppskattas ha påverkat intäktstillväxten positivt med 2-3 procent i jämförbar portfölj
 • EBITDA uppgick till 634 (560) MSEK, 615 MSEK exklusive effekter av IFRS 16
 • Cash earnings uppgick till 362 (336) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 2,16 (2,00) SEK
 • Periodens resultat uppgick till 407 (452) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 2,43 (2,69) SEK
     

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2019

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02

Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 144 hotell med cirka 32 300 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se

Denna webbplats använder cookies På pandox.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Läs mer om cookies här.