Pandox AB (publ) årsredovisning för 2018 har publicerats

15 mar, 2019, 08:00
Regulatoriskt pressmeddelande

Den svenska versionen av Pandox AB:s årsredovisning för 2018 har publicerats på www.pandox.se.

Den svenska tryckta versionen av årsredovisningen distribueras till aktieägare som så önskat under vecka 13. Årsredovisningen kan också beställas på www.pandox.se eller på telefon 08-506 205 50.
Den engelska versionen av årsredovisningen förväntas finnas tillgänglig inom två veckor.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Berg, SVP Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Caroline Tivéus, Director Sustainable Business, +46 (0) 735 32 74 41

Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2019 kl. 08:00 CET.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 144 hotell med cirka 32 300 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se.