Ökning av antalet aktier i Pandox

29 nov, 2019, 11:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Som tidigare offentliggjorts har Pandox AB (publ) (”Pandox”) den 5 november 2019 genomfört en riktad nyemission om 16 350 000 aktier av serie B. Aktiekapitalet samt antalet registrerade och utestående aktier och röster i bolaget har därmed ökat under november 2019.

Per 29 november 2019 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Pandox till 183 849 999, fördelat på 75 000 000 aktier av serie A och 108 849 999 aktier av serie B. Antalet röster i Pandox per 29 november 2019 uppgår följaktligen till 333 849 999, fördelat på 225 000 000 röster på basis av aktier av serie A och 108 849 999 röster på basis av aktier av serie B.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2019 kl. 11:00 CET.

   
Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 146 hotell med cirka 32 700 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se