Inbjudan till presentation av Pandox AB:s bokslutskommuniké januari-december 2018

31 jan, 2019, 09:15

Pandox AB publicerar sin bokslutskommuniké för perioden januari-december 2018, den 14 februari 2019 kl. 07:00 CEST. Institutionella investerare, analytiker och media hälsas välkomna till en telefonkonferens kl. 09:00 CEST.

Hållpunkter (CEST)

07:00 – Delårsrapporten publiceras via Cision och www.pandox.se 

08:00 (cirka) – Presentationsmaterial publiceras på www.pandox.se 

09:00 – Telefonkonferens med VD Anders Nissen och CFO Liia Nõu

För att följa telefonkonferensen online gå till https://edge.media-server.com/m6/p/bsoeiagc. För att delta i telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in på något av nedanstående telefonnummer cirka tio minuter före konferensstart.

Standard International: +44 (0) 2071 928000
SE LocalCall: +46 (0) 8 50692180
SE Tollfree: 0200125581
UK LocalCall: 08003767922
UK Tollfree: +44 (0) 8 445718892
US LocalCall: + 1 631 5107495
Conference ID: 6988259

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.pandox.se.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2019 kl. 09:15 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 144 hotell med cirka 32 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se