Pandox upprättar program för företagscertifikat

7 sep, 2018, 14:30

Pandox AB (publ) har upprättat ett svenskt företagscertifikatsprogram med ett rambelopp om 3 000 MSEK. Löptiden på utfärdade företagscertifikat kommer att vara mellan tre månader och ett år. Programmets syfte är att sänka finansieringskostnaderna samt därutöver diversifiera företagets finansieringsstruktur. Emitterade företagscertifikat kommer till fullo backas upp av långfristiga ej utnyttjade kreditfaciliteter.

Arrangör för programmet är SEB och emissionsinstitut är DNB, Handelsbanken, Nordea och SEB. 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
  
Informationen lämnades för offentliggörande den 7 september 2018 kl. 14:30 CEST.
  

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 143 hotell med cirka 31 600 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se