Pandox har slutfört legal omorganisering hänförlig till tidigare kommunicerat portföljförvärv i Storbritannien och Irland

31 aug, 2018, 12:30
Pandox AB (publ) har idag slutfört legal omorganisering hänförlig till tidigare kommunicerat portföljförvärv i Storbritannien och Irland, varvid Pandox, enligt plan, behåller 20 investeringsfastigheter och en rörelsefastighet, och där ägandet av samtliga övriga hotellrörelser övergår till Fattal Hotels Group. I samband härmed har lån från Fattal Hotels Group om 120 MGBP kvittats.

Omsättningsbaserade hyresavtal på 25 år, med garanterad hyresnivå, för de 20 investeringsfastigheterna har också trätt i kraft med Fattal Hotels Group.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 12:30 CEST.
  

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 143 hotell med cirka 31 600 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se