Pandox AB (publ) har slutfört tidigare offentliggjorda förvärv av The Midland Manchester och Radisson Blu Glasgow

2 nov, 2018, 08:30
The Midland Manchester konsolideras per den 1 november 2018 och ingår i affärssegmentet Fastighetsförvaltning. Köpeskillingen uppgår till 102 MGBP. Radisson Blu Glasgow konsolideras per den 31 oktober 2018 och ingår i affärssegmentet Operatörsverksamhet. Köpeskillingen uppgår till 39 MGBP.

Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar därmed 145 hotellfastigheter med totalt 32 214 rum.

För mer information om förvärven hänvisas till pressmeddelanden från den 12 oktober 2018 (The Midland Manchester) respektive den 2 oktober 2018 (Radisson Blu Glasgow).

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november 2018, kl. 08:30 CET.
   
   
Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 145 hotell med cirka 32 200 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se