Pandox AB (publ) inbjudan till kapitalmarknadsdag i Stockholm den 9 maj 2017

20 jan, 2017, 10:00
Pandox bjuder in investerare, analytiker och media till en kapitalmarknadsdag i Stockholm den 9 maj 2017 med fokus på Fastighetsförvaltning. Under dagen varvar vi presentationer med hotellbesök med målet att öka deltagarnas kunskap framförallt om Pandox hyresportfölj. Ämnen som behandlas är bland annat Pandox marknad, hyresmodell, hotellfastighetsportfölj och affärsläge.

Från Pandox medverkar VD Anders Nissen, CFO Liia Nõu samt andra nyckelpersoner i Pandox koncernledning.

Datum: 9 maj 2017.

Tid: 08:00 CET till cirka 17:30 CET, med efterföljande mingel.

Vi inleder dagen på Hilton Stockholm Slussen och avslutar på Radisson Blu Arlandia. Däremellan gör vi flera hotellbesök.

Anmälan görs senast den 28 april 2017. För praktiska frågor och anmälan vänligen kontakta Anna Källgren per mail anna.kallgren@pandox.se eller telefon +46 (0) 70 456 68 39.

Agenda och mer detaljerad information om kapitalmarknadsdagen kommer att publiceras på www.pandox.se.

Varmt välkomna!

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Marika Hilldoff, Sustainability and IR Manager, +46 (0) 708 91 50 79

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2017 kl. 10:00 CET.

 
Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 120 hotell med drygt 26 000 rum i tio länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se