Ökning av antalet aktier i Pandox AB (publ)

29 dec, 2017, 08:30
Regulatoriskt pressmeddelande

Som tidigare offentliggjorts har Pandox AB (publ) (”Pandox”) den 14 december 2017 genomfört en riktad nyemission om 10 000 000 aktier av serie B. Aktiekapitalet samt antal registrerade och utestående aktier och röster i bolaget har därmed ökat under december månad 2017.

Per 29 december 2017 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Pandox därmed till 167 499 999, fördelat på 75 000 000 aktier av serie A och 92 499 999 aktier av serie B. Antalet röster i Pandox per 29 december 2017 uppgår följaktligen till 317 499 999, fördelat på 225 000 000 röster på basis av aktier av serie A och 92 499 999 röster på basis av aktier av serie B.
 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 8:30 CET.
  

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 143 hotell med cirka 31 500 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se.