Pandox Aktiebolag (publ) valberedning inför årsstämman 2017

6 sep, 2016, 08:00
Regulatoriskt pressmeddelande

I enlighet med beslut på Pandox årsstämma 2016 skall Pandox valberedning inför årsstämman 2017 bestå av representanter för de, per 31 juli 2016, fyra röstmässigt största aktieägarna, enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden. Styrelseordföranden skall också sammankalla det första mötet i valberedningen. Om en ledamot som har rätt att utse en ledamot i valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen. I enlighet härmed kommer Helene Sundt AB och Christian Sundt AB att representeras av en gemensam representant i valberedningen. Ledamoten som representerar den röstmässigt största aktieägaren skall utses till ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode skall utgå.

Valberedningen har konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda principer och har följande sammansättning:

-  Anders Ryssdal, Eiendomsspar Sverige AB (Valberedningens ordförande)

-  Jakob Iqbal, Helene Sundt AB och Christian Sundt AB gemensamt

-  Christian Ringnes, Styrelsens ordförande Pandox AB

-  Lars-Åke Bokenberger, AMF

-  Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta per e-post till valberedning@pandox.se eller per brev till Pandox AB, Valberedning, P O Box 15, SE-101 20 Stockholm.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2017 och på Pandox hemsida. Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 29 mars 2017.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christian Ringnes, Styrelsens ordförande, +47 22 33 05 50

Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 september 2016, kl. 08:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 112 hotell med cirka 24 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se