Pandox AB (publ) tidigarelägger publicering av delårsrapport januari – mars 2016 med en dag till den 3 maj för samordning med årsstämman

1 apr, 2016, 15:00
Pandox AB:s delårsrapport för perioden januari – mars 2016 kommer att offentliggöras den 3 maj 2016 kl 07:00 CEST. Förändringen görs av praktiska skäl för samordning med Pandox årsstämma 2016 som hålls samma dag. Det tidigare kommunicerade publiceringsdatumet var den 4 maj 2016. Institutionella investerare, analytiker och media hälsas välkomna till en telefonkonferens kl. 09:00 CEST.

Hållpunkter den 3 maj 2016 (CEST)

07:00 – Delårsrapporten publiceras via Cision och www.pandox.se

08:00 (cirka) – Presentationsmaterial publiceras på www.pandox.se

09:00 – Telefonkonferens med VD Anders Nissen och CFO Liia Nõu

09:30 – Frågestund

10:00 – Telefonkonferensen avslutas

För att följa telefonkonferensen online gå till http://media.fronto.com/cloud/pandox/160503. För att delta i telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in på något av nedanstående telefonnummer cirka tio minuter före konferensstart.

SE: +46 (0)8 503 36 434
UK: LocalCall: 08444933800
US: LocalCall: 16315107498
Conference ID: 83218808

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.pandox.se.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0)70 846 02 02
Camilla Weiner, Head of Investor Relations, +46 (0)70 752 08 57

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2016 klockan 15:00 CEST.

  
Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 113 hotell med drygt 24 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se