Pandox AB (publ) tar över driften av Quality Hotel & Resort Kristiansand, samt byter varumärke till Thon Hotels

4 feb, 2016, 16:45
Regulatoriskt pressmeddelande

Pandox Operations har ingått avtal med Nordic Choice Hotels om att ta över driften av ett av Sydnorges ledande konferenshotell, Quality Hotel & Resort Kristiansand, en hotellfastighet som Pandox sedan tidigare äger. Pandox kommer från och med den 28 maj 2016 att driva hotellet under varumärket Thon Hotels.

”När vår partner Nordic Choice Hotels beslutade sig för att inte förlänga hyresavtalet på fastigheten var det ett naturligt steg för Pandox att också ta rollen som operatör. Övertagandet är i linje med vår strategi för att säkerställa hotellfastighetens värde och utveckling. Vårt samarbete med Thon Hotels är mycket lovande och vi är övertygade om att vårt nya partnerskap kommer att öka vårt kundunderlag”, säger Helge Krogsbøl, Vice President Pandox Operations Scandinavia.

Quality Hotel & Resort Kristiansand i Norge är ett fullservicehotell med 210 moderna rum av god standard och är ett av Sydnorges ledande konferenshotell. Hotellet är familjevänligt med utomhuspool och ett läge nära Kristiansands Djurpark.

Hotellet blir det andra Pandox-hotellet i Norge att drivas under varumärket Thon Hotels. Sedan den 1 januari 2016 drivs också Hotel Fagernes under detta varumärke.

Pandox övertar driften den 28 maj 2016 och omklassificerar då hotellet från Fastighetsförvaltning till Operatörsverksamhet.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0)70 846 02 02
Helge Krogsbøl, Vice President Pandox Operations Scandinavia, +47 484 04 476
Camilla Weiner, Head of Investor Relations, +46 (0)70 752 08 57

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2016 klockan 16:45 CET.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 121 hotell med drygt 25 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se