Pandox AB (publ) och Scandic Hotels förnyar hyresavtal för 19 hotell i Norden

30 jun, 2016, 08:00
Regulatoriskt pressmeddelande

Hotellfastighetsbolaget Pandox och hotelloperatören Scandic Hotels har förnyat och förlängt hyresavtalen för 19 hotell i Norden. Hyresavtalen har en löptid på upp till 15 år och omfattar ett gemensamt uppgraderingsprogram på totalt motsvarande 470 MSEK över tre år, varav Pandox andel utgör cirka hälften.

”Scandic Hotels har mycket framgångsrikt drivit hotellen under en längre tid och vi är mycket glada över att kunna presentera en förlängning av hyresavtalen. Med förnyade hyresavtal och gemensamma investeringar förstärker vi både vårt strategiska samarbete och vårt gemensamma produkterbjudande i Norden”, säger Erik Hvesser, Vice President and Area Manager Sweden & Finland på Pandox.

Hyresförlängningen avser 19 hotellfastigheter i Norden med Scandic Hotels som hotelloperatör, varav åtta i Sverige, sex i Finland, tre i Danmark samt två i Norge med hyresavtalsförfall under framförallt 2017-2020. Totalt antal rum uppgår till 3 437.

Som en del i hyresförlängningen har parterna kommit överens om att investera totalt 470 MSEK, varav Pandox andel utgör cirka hälften, i renovering av cirka 1 600 hotellrum och badrum, uppgradering av hotellens Food & Beverage-utbud, konferensfaciliteter och publika ytor samt viss teknisk uppgradering. I investeringen, som avses genomföras 2017-2020, ingår dessutom tillskapandet av totalt 73 nya hotellrum. Genomförandet följer den samarbetsmodell som Pandox och Scandic Hotels etablerade i det tidigare genomförda Shark-projektet, som omfattade renovering, uppgradering och utveckling av 40 hotell i Norden.

Hyresförlängningen och investeringen bidrar sammantaget till en ökning av intäktspotentialen för både Pandox och Scandic Hotels genom mer konkurrenskraftiga hotellprodukter.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Nissen, VD, +46 (0) 70 846 02 02

Erik Hvesser, VP, Area Manager, Sweden & Finland, +46 (0) 70 770 01 19
Anders Berg, Head of Communications and Investor Relations, +46 (0) 76 095 19 40

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2016 klockan 08:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 113 hotell med drygt 24 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se